PROGRAM KONFERENCE

PÁTEK  22. 4. 2022

10.00 – 12.00 Kurz strabologie a neurooftalmologie (Jirásková N., Kadlecová J.)

 

13.10 – 15.00 hodin                                                 I. BLOK

Předsedající: Šín M.

 

Retinální tekutina a zraková ostrost u pacientů s vlhkou formou VPMD, post-hoc analýza studií HAWK/HARRIER

Veith M.

Terapeutický switch u pacientů léčených anti-VEGF terapií při VPMD
Šín M., Němec P., Tesař J. Červený. P. 

 

Naše zkušenosti s Brolucizumabem
Klomfar M., Švec J.

Roční výsledky léčby Brolucizumabem
Hrevuš M. a kol.

Současné technologie a postupy ve vitreoretinální chirurgii
Marák J.

Laserová vitreolýza – ano nebo ne? První zkušenosti na Oční klinice FN Olomouc
Rybáriková M., Jakubíčková S.

Laserování s navigací
Liška V., Hrbáčková, Z.

Periferní exudativní hemoragická chorioretinopatie - kazuistika
Fialová V.

15.00 – 15.30  Občerstvení o přestávce

 

15.30 – 18.00 hodin                                           II. BLOK
Předsedající: Pitrová Š.

 

Nežádoucí refrakce po implantaci torické nitrooční čočky
Pitrová Š., Fůs M.

Kalkulace torické nitrooční čočky po předchozí rohovkové refrakční operaci – kazuistika
Veliká V., Marák J., Jirásková N.

Neobvyklé řešení RLE u velmi vysoké hypermetropie
Pašta J.

Katarakta jako výzva
Pašta J.

Oboustranná operace katarakty, téma k diskusi
Pašta J.

Monofokální čočka s prodlouženým ohniskem – porovnání kontrastní citlivosti a vidění na střední vzdálenost
Janeková A.

Kalcifikace ve vaku čočky – kazuistiky
Marák J.

18.00 hodin     Závěr prvního dne konference

20.00 hodin     Společenská večeře

 

SOBOTA   23. 4. 2022

09.00 – 11.00 hodin                                                   III. BLOK

Předsedající: Heissigerová J.


DME z pohledu pacienta, ambulantního oftalmologa a sítnicového specialisty v centru (20 min)
Dusová J.

Diabetický makulární edém v OCT obraze
Česká Burdová M.

Diagnosticko-terapeutický postup u pacienta s diabetickou retinopatií a diabetickým makulárním edémem v běžné praxi dle aktuálních doporučení
Dušek O.

Nové možnosti léčby neinfekčních uveitid
Heissigerová J.

TINU syndrom – onemocnění ledvin a očí
Marešová K.

Zrakově postižené dítě a genetika
Nekolová J.

Diagnostika a léčba endokrinní orbitopatie v dětském věku a adolescenci
Karhanová M. a kol.

Karotido-kavernózní píštěl – kazuistika
Liláková D.

11.00 – 11.30  Občerstvení o přestávce

11.30 – 13.00 hodin                                                      IV. BLOK

Předsedající: Marešová K.

 

Herpetické keratitidy (20 min)

Nouzovská K.

 

Dupilumab-asociovaná konjunktivitida u pacientů s atopickou dermatitidou

Malušková M., Hrabčíková P., Mudroch T.

Vliv léčby carteolem a xalatanem u počínajícího glaukomu na vessel density a RNF

Lešták J, Nutterová E, Bartošová L.

OCT angiografie, RNFL a zorné pole u různých hodnot nitroočního tlaku
Lešták J, Nutterová E.

Faktory ovlivňující stabilitu dioptrické vady po rohovkovém refrakčním zákroku-naše dlouhodobé výsledky
Veliká V.

Využití metody CXL v léčbě rohovkového vředu – kazuistiky
Almesmary B., Veliká V.

Hodnocení zlepšení kvality životy u pacientů po implantaci SML
Jirásková N., Nekolová J, Kremláček J., Lukavský J., Šikl R.

13.00               Závěr konference

13.00 – 14.00  Oběd

 FUTURUM OPHTHALMOLOGICUM 2022
22. - 23. 4. 2022, Špindlerův Mlýn