top of page

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení kolegové a přátelé oftalmologie,

 

s radostí vás zveme na prestižní oftalmologickou odbornou akci s názvem

"Futurum ophthalmologicum", která se uskuteční ve dnech 19. a 20. dubna 2024 na malebné Erlebachově boudě. Tato událost slibuje nejen setkání s odborníky z oblasti oftalmologie, ale přináší také bohatý program, plný inovativních témat v očním lékařství. Během dvou dnů se budeme společně věnovat novinkám, diskutovat o aktuálních trendech a sdílet poznatky, které nám pomohou překročit hranice současné praxe.

Akce "Futurum ophthalmologicum" slibuje nejen odbornou inspiraci, ale také příležitost k navázání nových kontaktů a posílení propojení mezi výzkumem a klinickou praxí. Věříme, že tento podnětný program přinese zážitek nejen pro odborníky, ale také pro všechny, kteří se zajímají o nejnovější pokroky v oblasti oftalmologie.

Těšíme se na vaši účast a společně se budeme snažit otevřít nové perspektivy pro budoucnost oftalmologické péče.

S pozdravem,

doc. MUDr. Libor Hejsek, Ph.D., FEBO

přednosta Oční kliniky FN Hradec Králové

Futurum Ophthalmologicum
Futurum Ophthalmologicum

 FUTURUM OPHTHALMOLOGICUM 2024
19. - 20. 4. 2024, Špindlerův Mlýn

bottom of page