ÚVODNÍ SLOVO

Vážení a milí kolegové,

Vážení a milí kolegové,

ráda bych Vás touto cestou pozvala na FUTURUM OPHTHALMOLOGICUM 2022, které se, pokud nám to epidemiologická situace dovolí, uskuteční ve dnech 22. a 23. 4. 2022.

Program bude sestaven ze zajímavých kazuistik a prezentace výsledků vyšetřovacích a operačních metod a nových technik. V pátek dopoledne proběhne Kurz neurooftalmologie a perimetrie, který je pro účastníky zdarma.

Nedílnou součástí akce bude také kulturní program.

 

Těším se s Vámi na viděnou

prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBO

přednostka Oční kliniky LF UK a FN v Hradci Králové

 

prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBO.
Ocni klinika HK_logo.jpg
FN HK logo.png

 FUTURUM OPHTHALMOLOGICUM 2022
22. - 23. 4. 2022, Špindlerův Mlýn