top of page

ÚVODNÍ SLOVO

Ocni klinika HK_logo.jpg
FN HK logo.png

Vážení a milí kolegové,

dovoluji si Vás touto cestou pozvat na FUTURUM OPHTHALMOLOGICUM 2023, které se uskuteční ve dnech 21. a 22. 4. 2023. Konference je zařazena mezi garantované akce České oftalmologické společnosti  ČLS JEP.

Program bude sestaven ze zajímavých kazuistik, prezentace výsledků vyšetřovacích a operačních metod a nových technik. V pátek dopoledne se můžete těšit na kurz neurooftalmologie a strabologie, který je pro účastníky zdarma.

 

Těším se s Vámi na viděnou

 

Prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D, FEBO

přednostka Oční kliniky LF UK a FN v Hradci Králové

 

 FUTURUM OPHTHALMOLOGICUM 2023
21. - 22. 4. 2023, Špindlerův Mlýn

bottom of page