HLAVNÍ INFORMACE

TERMÍN KONÁNÍ     

3. – 4. 9. 2021

 

MÍSTO KONÁNÍ

Clarion Hotel Špindlerův Mlýn

Labská 111, 543 51    Špindlerův Mlýn

 

POŘADATEL

Oční klinika FN a LF UK, Hradec Králové

 

ODBORNÝ GARANT

prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBO

přednostka Oční kliniky FN a LF UK, Hradec Králové

 

KREDITNÍ HODNOCENÍ

LÉKAŘI – akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

 FUTURUM OPHTHALMOLOGICUM 2021
3. - 4. 9. 2021, Špindlerův Mlýn

SEKRETARIÁT KONFERENCE

BOS. org s. r. o.

Kekulova 615/38

400 01    Ústí nad Labem

Tel.:  +420 475 207 082

         +420 475 215 007

E-mail: info@bos-congress.cz

www.bos-congress.cz

POUZE PRO DOTAZY:

  • Facebook Social Icon

© 2021 BOS. org s. r. o.