HLAVNÍ INFORMACE

TERMÍN KONÁNÍ     

3. – 4. 9. 2021

 

MÍSTO KONÁNÍ

Clarion Hotel Špindlerův Mlýn

Labská 111, 543 51    Špindlerův Mlýn

 

POŘADATEL

Oční klinika FN a LF UK, Hradec Králové

 

ODBORNÝ GARANT

prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBO

přednostka Oční kliniky FN a LF UK, Hradec Králové

 

KREDITNÍ HODNOCENÍ

LÉKAŘI – akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

 FUTURUM OPHTHALMOLOGICUM 2021
3. - 4. 9. 2021, Špindlerův Mlýn