top of page

HLAVNÍ INFORMACE

TERMÍN KONÁNÍ     

19. -20. 4. 2024

MÍSTO KONÁNÍ

Erlebachova Bouda

Špindlerův Mlýn 109, Špindlerův Mlýn

 

POŘADATEL

Oční klinika FN a LF UK, Hradec Králové

 

ODBORNÝ GARANT

doc. MUDr. Libor Hejsek, Ph.D., FEBO

přednosta Oční kliniky FN Hradec Králové

 

KREDITNÍ HODNOCENÍ

LÉKAŘI -  akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

 

Po ukončení akce pro Vás budou připraveny certifikáty v tištěné formě. Tyto certifikáty slouží jako potvrzení o účasti na vzdělávací akci. Lékařům, kteří mají na portálu ČLK www.vzdelavanilekaru.cz založen svůj účet, budou kredity načteny automaticky.

S žádostí o zaregistrování do portálu se, prosím, obraťte na příslušné OS ČLK, kde jste evidovaní.

 

Získání kreditního ohodnocení za ostatní kategorie (spoluautor, poster, příspěvek ve sborníku) je podmíněno individuální žádostí lékaře na kanceláři okresního sdružení komory, kde je lékař registrován a kde svou aktivitu dokládá např. programem akce nebo sborníkem.

 FUTURUM OPHTHALMOLOGICUM 2024
19. - 20. 4. 2024, Špindlerův Mlýn

bottom of page