top of page
Aktivní účast - informace
DŮLEŽITÁ DATA

21. 12. 2023         Otevření registrace

20.   2. 2024         Uzávěrka pro registraci aktivní účasti – přednášky

20.   2. 2024         Oznámení autorům o přijetí/nepřijetí přednášky

20.   2. 2024         Program

28.   2. 2024         Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

19. – 20. 4. 2024  FUTURUM OPHTHALMOLOGICUM 2024

REGISTRACE K AKTIVNÍ ÚČASTI A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ

ON-LINE se přihlaste prostřednictvím formuláře REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI

(viz. v horní části stránky obdélník vpravo  Registrace aktivní účasti)

Formulář je možno po zpětném přihlášení upravovat a vkládat abstrakt.

Potvrzení o registraci nebo provedení změny Vám bude vždy zasláno na Vámi registrovaný e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a včetně odkazu na vložený abstrakt.

Věnujte prosím náležitou pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy. Registrace je možná i bez zaslání abstraktů - možno vložit dodatečně. Termín dodání abstrakt je nejpozději do 20. 2. 2024. 

Současně, prosím, proveďte Vaši registraci účastníka v registračním formuláři. (viz. menu Registrace).

UPOZORNĚNÍ!!! Odeslání registrace k aktivní účasti neznamená, že jste přihlášeni k účasti na odbornou konferenci. Pro registraci na konferenci prosím zvolte registraci účastníků v registračním formuláři.

Vyrozumění o přijetí přednášky

O přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho zařazení bude autor vyrozuměn e-mailem nejpozději do 20. 2. 2024.

Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se konference a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude určen garantem konference.

POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ- termín dodání nejpozději do 20. 2. 2024
Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě a musejí být podány v termínu.
O přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho zařazení bude autor vyrozuměn e-mailem.
 
Abstrakty musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhněte se obecným formulacím typu "bude diskutováno" nebo "budeme demonstrovat" a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientů, vyšetření a výsledky. Souhrnné referáty typu review, nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s programovým výborem konference
Abstrakty nebudou redigovány, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.

POVINNÉ ÚDAJE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI

- název prezentace

- prezentující autor (příjmení, jméno)

- pracoviště

- email autora

- typ prezentace (přednáška..)

FORMÁT ABSTRAKTU

Název (max. 150 znaků vč. mezer, CELÉ VELKÝM PÍSMEM)

Autoři (včetně prezentujícího autora, v závorce číslo afiliace)

      Ve formátu: J. Příjmení1, J. Příjmení2, J. Příjmení3

Pracoviště – Afilace (pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací)

      Ve formátu: 1Instituce, Oddělení, Město, Stát, 2Instituce, Oddělení, Město, Stát,

Text abstraktu (maximum 4000 znaků vč. mezer)

Struktura abstraktu:

      Úvod, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že  

      chcete zmínit grantovou či firemní podporu výzkumu). 

PŘEDNÁŠKY

Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. Prosíme omezit užívání vlastní techniky jen na nejnutnější případy. Přednášející mají možnost o přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.

 

Na čem přinést prezentaci na konferenci

 • Prosíme, přineste své soubory na USB flash disku.

 • Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky (PowerPoint, film /video soubory, atd.).

 • Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu konference, uložte si prezentace do odlišných složek a pojmenujte tak, aby nemohlo dojit k nedorozumění při ukládání do našeho systému.

 • Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace na druhé medium či přenosný disk.

 • Prezentaci si připravte ve formátu 16:9 (plátno v kongresovém sále je v tomto pomě­ru).

Počítačová specifikace - Instrukce pro PowerPoint.

 • Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint“ (*ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích.

 • Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT, PPTX před uložením ve formátu PPS.

 • Prezentaci si připravte ve formátu 16:9 (plátno v kongresovém sále je v tomto pomě­ru).

Fonty

• Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of Windows) budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší prezentace.

• Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma

• Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací. Použijte následující postup - klikněte na “nástroje” pak “možnosti” pak “ukládání” a zaškrtněte políčko “Vložit písma True Type”, následně prezentaci uložte.

Obrázky / Videa

 • JPG formát je nejpoužívanější program pro „vkládaní“ obrázků do prezentace.

 • GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.

 • Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení do 250 dpi. Větší rozlišení obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení.

 • Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s vyšším časovým  předstihem do sálu, ve kterém proběhne Vaše přednáška, kde vyzkoušíme, zda je Váš Formát videa kompatibilní s naším softwarem.

VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows, *.wmv Windows Media Video File) - přineste si vlastní codec. SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe)

Přenos prezentací a uložení

Na čem přinést prezentaci na konferenci

• Prosíme, přineste své soubory na USB flash disc

• Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film / video soubory, etc.).

• Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu konference, uložte si prezentace do odlišných složek
a pojmenujte tak, aby nemohlo dojit k nedorozumění při ukládání do našeho systému.

• Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace a na druhé medium či přenosný disk.

Kam přehrát Vaší prezentaci na konferenci

• Prosíme, přijďte do sálu, ve kterém proběhne Vaše prezentace, ráno před začátkem sekce (sál bude otevřen minimálně 60 min před začátkem ranní sekce), během kávové přestávky nebo v obědové pauze, avšak nejpozději 1 ½  hodiny před začátkem Vaší sekce. Technik v sále Vaší prezentaci nahraje do systému tak, aby měl čas prezentaci vyzkoušet a zkontrolovat, zda se zobrazuje správně. Berte prosím na vědomí, že při nahrání přímo na sále o přestávce před Vaší sekcí nebývá čas na kontrolu.

• Během Vašeho vystoupení budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí dálkového ovládání, které Vám o přestávce předvede přítomný technik.

• Po skočení konference, budou všechny prezentace z našich počítačů odstraněny.

VŠECHNY ŘEČNÍKY ZDVOŘILE ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ČASU PREZENTACE. K dispozici bude časomíra.

 FUTURUM OPHTHALMOLOGICUM 2024
19. - 20. 4. 2024, Špindlerův Mlýn

bottom of page