top of page

STORNO POPLATKY

Registrační poplatek

do   21.3.2023 bez storno poplatků

od   22.3. do 7.4.2023 storno poplatek 50 % ze stornované objednávky

od   8.4.2023 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

 

Stornopoplatky ubytování

Do 31.3.2023 bez storno poplatků

od 01. 4. do 07. 4. 2023 70 % z celkové ceny stornovaného ubytování

od 08. 4. 2023 100 % z celkové ceny stornovaného ubytování

Společenská večeře a stravování

do 12. 4. 2023 bez storno poplatků

od 13. 4. 2023 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

 

Storno Vaší objednávky bude provedeno pouze na základě Vašeho písemného nahlášení (e-mailem) na sekretariát konference BOS.org s. r. o., e-mail: info@bos-congress.cz

Zpětně Vám přijetí storna potvrdíme.

 

Vrácení poplatků
Storno v termínu bez storno poplatků – jednorázový administrativní poplatek 100 Kč Vám bude odečten od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet.

 

Storno v termínu se storno poplatky – po odečtení storno poplatku Vám bude platba vrácena zpět na Váš účet.

 

 FUTURUM OPHTHALMOLOGICUM 2023
21. - 22. 4. 2023, Špindlerův Mlýn

bottom of page