top of page

STORNO POPLATKY

Registrační poplatek

do   21. 3. 2024 bez storno poplatků

od   22. 3. do 7. 4. 2024 storno poplatek 50 % ze stornované objednávky

od     8. 4. 2024 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

Stornopoplatky ubytování

do 14. 3. 2024 bez storno poplatků

od 15. 3. do 2. 4. 2024 storno 30 % z celkové ceny stornovaného ubytování

od   3. 4. 2024 je storno 100 % z celkové ceny stornovaného ubytování

Společenská večeře a stravování

do 12. 4. 2024 bez storno poplatků

od 13. 4. 2024 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

Storno Vaší objednávky bude provedeno pouze na základě Vašeho písemného nahlášení (e-mailem) na sekretariát konference

BOS.org s. r. o., e-mail: info@bos-congress.cz

Přijetí storna Vám bude zpět písemně potvrzeno.

Vrácení poplatků
Storno v termínu bez storno poplatků – jednorázový administrativní poplatek 100 Kč Vám bude odečten od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet.

 

Storno v termínu se storno poplatky – po odečtení storno poplatku Vám bude platba vrácena zpět na Váš účet.

 

 FUTURUM OPHTHALMOLOGICUM 2024
19. - 20. 4. 2024, Špindlerův Mlýn

bottom of page