STORNO POPLATKY

Registrační poplatek

do   22.3.2022 bez storno poplatků

od   23.3. do 6.4.2022 storno poplatek 50 % ze stornované objednávky

od     7.4.2022 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

 

Stornopoplatky ubytování

Do 11.3.2022 bez storno poplatků

10 % od 12.3. – 28.3.2022 z celkové ceny stornovaného ubytování

30 % od 29.3 –  7.4.2022 z celkové ceny stornovaného ubytování

70 % od  8.4. – 12.4.2022 z celkové ceny stornovaného ubytování

100 % od 13.4.2022 z celkové ceny stornovaného ubytování

 

Společenská večeře a stravování

do 15. 4. 2022 bez storno poplatků

od 16. 4. 2022 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

 

Storno Vaší objednávky bude provedeno pouze na základě Vašeho písemného nahlášení (e-mailem) na sekretariát konference BOS.org s. r. o., e-mail: info@bos-congress.cz

Zpětně Vám přijetí storna potvrdíme.

 

Vrácení poplatků
Storno v termínu bez storno poplatků – jednorázový administrativní poplatek 100 Kč Vám bude odečten od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet.

 

Storno v termínu se storno poplatky – po odečtení storno poplatku Vám bude platba vrácena zpět na Váš účet.

 

 FUTURUM OPHTHALMOLOGICUM 2022
22. - 23. 4. 2022, Špindlerův Mlýn