Kurzy jsou z důvodu konání "hybridní" on-line formou zrušeny.

Kurzy čtvrtek 17.9.2020

K1 - Rekonstrukční operace víček

čtvrtek 17.9.2020 8.30 - 9.00 SENECA

Kasl Z., Rusňák Š.

Oční klinika LF UK a FN Plzeň

 

Úvodem kurzu bude krátký přehled etiologie lézí víček. Nejčastěji jsou to tumory a involuční změny, ale také akutní stavy v podobě úrazů obličeje nebo polytraumata, kde koordinátor stanoví pořadí výkonů dle priority ošetření. Oční víčka jsou nejen součástí nejexponovanější kosmetické oblasti, ale zejména mají zásadní význam pro správné fungování oka. To je fakt, který je třeba při každém výkonu na očním víčku ctít i při těch nejdrobnějších výkonech. Metodikou kurzu budou prezentace pacientů ošetřených na Oční klinice LF UK v Plzni a FN Plzeň v letech 2010 až 2020 pro léze víček uvedené výše spolu se vstupní fotodokumentací stavu před ošetřením, následným rozborem možností ošetření nálezu a názornou prezentací našeho postupu. Výsledky budou předvedeny formou perioperační a postoperační fotodokumentace, u některých pacientů pak i na snímcích pořízených mnoho let po jejich ošetření. Na jednotlivých případech bude zachycen vývoj ošetřování pacientů a tam, kde nastaly pooperační komplikace, bude zmíněno jejich řešení. Závěrem kurzu budou zdůrazněna úskalí rekonstrukčních výkonů na očních víčkách. To nejen při plánování, vlastním provedení výkonů a pooperační péči, ale také při hodnocení histologických nálezů a hledání společného jazyka se spolupracujícími patology.

K12 - Použití autologních sérových kapek a dalších biologických preparátů u povrchových očních onemocněni včetně syndromu suchého oka

čtvrtek 17.9.2020 9.00 - 10.00 KOSMAS + DALIMIL

Hrdličková E.1,2, Netuková M.1, Studený P.1

1Oční klinika 3. LF UK a FNKV, Praha, 2Evropská oční klinika Lexum

 

Kurz přináší současný celkový pohled na použiti autologních sérových kapek, na aplikaci oční kapek vyrobených z amnionové membrány, z pupečníkové krve, z destiček a krevní plazmy. Cílem kurzu je prezentovat a diskutovat zejména současné trendy v oblasti použiti biologických preparátů u onemocnění syndromu suchého oka a u dalších povrchových očních onemocnění. Pozornost bude věnovaná nejenom novinkám, ale i novým pohledům na indikace.

K2 - Orbita do kapsy

čtvrtek 17.9.2020 9.30 - 10.00 SENECA

Kasl Z., Rusňák Š.

Oční klinika LF UK a FN Plzeň

 

Kurz je určen nejen posluchačům z řad začínajících oftalmologů, ale také těm, kteří se věnují diagnostice a léčbě orbitálních afekcí okrajově a chtějí si zopakovat minimum pro praxi tohoto téma. Naším záměrem je ve 30 minutách v úvodu zdůraznit významné body klinické anatomie očnice a prezentovat přehledně vyšetřovací postup v diferenciální diagnostice lézí očnice. Po krátkém teoretickém úvodu budeme problematiku představovat ve formě krátkých kazuistik pokrývajících komplex lézí, se kterými se v očnici můžeme setkat, respektive na úrazy, infekční i neinfekční záněty a nejčastějších zhoubné a nezhoubné novotvary. Nabídneme také ale pohled na některé méně tradiční nálezy orbitálního regionu. V průběhu kurzu bude na mnoha místech apelováno na nutnou mezioborovou spolupráci, neboť očnice je diagnosticky i terapeuticky lokalitou zájmu více medicínských oborů. Kurz bude od počátku do konce provázen bohatou fotodokumentací z vlastních zdrojů autorů z Oční kliniky LF UK v Plzni a FN Plzeň. Závěrem kurzu budou opakovaně zdůrazněny nejvýznamnější milníky péče o pacienty s orbitálními lézemi.

K3 - Biometrie a výpočet hodnoty nitrooční čočky 5: Torické nitrooční čočky u nepravidelného astigmatismu

čtvrtek 17.9.2020 14.45 - 16.15 SENECA

Cendelín J.1,2 , Heřmanová D.1,3

1Ofta Plzeň, 2Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha, 3FBMI ČVUT Praha

 

Shrnutí informací z minulého kurzu o torických nitroočních čočkách, jejich výpočtech, SIA a navigačních systémech. Výpočet hodnoty nitrooční čočky u pacientů s keratokonem. Kazuistiky pacientů s implantovanými torickými nebo sférickými čočkami u nepravidelného astigmatismu (především u keratokonu). Shrnutí postupů podle jednotlivých skupin nálezů na rohovce. Možnosti řešení refrakčního překvapení.

K4 - Instrukční kurz: Operace ptózy u dospělých

čtvrtek 17.9.2020 14.45 - 16.15 KOSMAS + DALIMIL

Kratky V.

Queens University

 

Tento kurz bude zahrnovat různé prezentace a etiologie získané ptózy, z hlediska obecného nebo spadového oftalmologa. Podrobně budou představeny vyšetřovací techniky, důležitá měření, klasifikace a chirurgické řešení. Nejběžnější výkony na ptózu budou popsány krok za krokem. Většina z nich bude navíc doprovázena chirurgickými instruktážními videi. Kurz bude zakončen diskusí o naléhavých systemických onemocneních, která se prezentují primárně s ptózou. Na konci kurzu bude účastník schopen správně vyšetřit a diagnostikovat různé typy ptózy a pro každý z nich sestavit chirurgický plán.

K5 - Využití prizmat v oftalmologii

čtvrtek 17.9.2020 16.45 - 17.45 KOSMAS + DALIMIL

Flemrová V.

Evropská oční klinika Lexum, Praha

 

Kurz se věnuje možnostem využití prizmatické korekce v oftalmologii u dospělých i dětí. Seznamuje účastníky s vyšetřovacím postupem a principy předpisu prizmatické korekce. Zabývá se jednotlivými typy strabismu z hlediska možnosti korekce prizmaty. Obsahuje praktické rady a tipy, jak se rozhodnout při předepisování prizmat nebo zda volit jiný terapeutický postup např. operaci. Součástí kurzu je i téma využití prizmatické korekce u dětí při léčbě strabismu (prizmata, decentrace skel).

K6 - Základy hojení ran

čtvrtek 17.9.2020 16.45 - 17.45 SENECA

Hendrychová E.

Nemocnice na Bulovce

 

Kurz je určený pro začínající oftalmology, zaměřený na základy ošetření a následné hojení kožních ran a defektů, seznámení se s šicími materiály a nástroji.

Please reload

 FUTURUM OPHTHALMOLOGICUM 2021
3. - 4. 9. 2021, Špindlerův Mlýn